Chuyên mục
Kiến trúc xây dựng

Báo giá bộ động cơ cửa smartdoor

BỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG CÓ ĐẢO CHIỀU, TỰ DỪNG :

– Nhập khẩu có độ bền cao.

– Được điều khiển bởi hộp điều khiển có khả năng nhận tín hiệu từ xa tới 50m.

– Mất điện có khả thể kéo lên nhờ hệ thống xích.

Dòng động cơ SMART SANYUAN :

1- Bộ động cơ SMARTYYUAN 300 (bao gồm mô tơ, mặt bích, 2 tay điều khiển, hộp điều khiển)

– Sử dụng cho cửa dưới 15 m2. Mã số SAN300. Giá 5.500.000 VND/bộ

2- Bộ động cơ SMARTYYUAN 300 (bao gồm mô tơ, mặt bích, 2 tay điều khiển, hộp điều khiển) – Sử dụng cho cửa dưới 15 m2. Mã số YY300. Giá 5.200.000 VND/bộ

11- Bộ động cơ SMARTYYUAN 500 (bao gồm mô tơ, mặt bích, 2 tay điều khiển, hộp điều khiển) – Sử dụng cho cửa dưới 30 m2. Mã số SYY500. Giá 6.600.000 VND/bộ

3- Bộ động cơ SMARTYYUAN 850 (bao gồm mô tơ, mặt bích, 2 tay điều khiển, hộp điều khiển) – Sử dụng cho cửa trên 30 m2. Mã số YY850. Giá 15.000.000 VND/bộ

Dòng động cơ SMART HAYASHI

4- Bộ động cơ SMARTHAYASHI 300 (bao gồm mô tơ, mặt bích, 2 tay điều khiển, hộp điều khiển) – Sử dụng cho cửa dưới 15 m2. Mã số HAY300. Giá 6.000.000 VND/bộ

5- Bộ động cơ SMARTHAYASHI 500 (bao gồm mô tơ, mặt bích, 2 tay điều khiển, hộp điều khiển) – Sử dụng cho cửa dưới 30 m2. Mã số SYY500. Giá 7.300.000 VND/bộ

Dòng động cơ Ống SANKYO

6- Bộ động cơ ống SANKYO – 50 Nm (bao gồm : Hộp điều khiển, 2 tay điều khiển) – Sử dụng cho cửa dưới 7m2. Mã số C50N. Giá 4.000.000 VND/bộ

7- Bộ động cơ ống SANKYO – 100 Nm (bao gồm : Hộp điều khiển, 2 tay điều khiển) – Sử dụng cho cửa dưới 12m2. Mã số C100N. Giá 4.350.000 VND/bộ

8- Bộ động cơ ống SANKYO – 120 Nm (bao gồm : Hộp điều khiển, 2 tay điều khiển) – Sử dụng cho cửa dưới 15m2. Mã số C120N. Giá 4.550.000 VND/bộ

9- Bộ động cơ ống SANKYO – 140 Nm (bao gồm : Hộp điều khiển, 2 tay điều khiển) – Sử dụng cho cửa dưới 22m2. Mã số C140N. Giá 5.150.000 VND/bộ

19- Bộ động cơ ống SANKYO – 230 Nm (bao gồm : Hộp điều khiển, 2 tay điều khiển) – Sử dụng cho cửa dưới 25m2. Mã số C230N. Giá 6.300.000 VND/bộ

LỰA CHỌN THÊM:

10 – Bộ lưu điện A2D dùng cho mô tơ AC 300kg. Mã số UPSD2. Giá 4.200.000 VND/chiếc

– Bộ lưu điện A4D dùng cho mô tơ AC 500kg. Mã số UPSD4. Giá 5.000.000 VND/chiếc

– Tay điều khiển mua thêm. Mã số TDKD. Gía 450.000 VND/Chiếc

– Còi báo động. Mã số AL1. Gía 450.000 VND/Chiếc

– Lắp thêm tính năng đảo chiều hoặc tự dừng. Mã số PKDC. Giá 1.000.000 VND/bộ