Chuyên mục
Cty Cửa - nhựa Cửa uPVC

CÔNG TY TNHH CỬA SỔ HOA SEN

CÔNG TY TNHH CỬA SỔ HOA SEN

168 Cộng hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Tel : (08) 9485833 –  Fax : (08) 811 6251

VPĐD tại TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

212 Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Tel : (038) 6252005 – Fax : (038) 6252005

Email : lw@lotuswindows.com.vn – Hotline. 0982 66 6868

BẢNG THAM KHẢO GIÁ CỬA

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY VÀO TRONG HOẶC QUAY LẬT :

–         Kích thước 500 x 1000 = 0,500 m2, Kính đơn : 1.993.420 đ/m2 ; Kính hộp : 2.218.100 đ/m2

–         Kích thước 800x 1200= 0,9600 m2 Kính đơn : 1.463.700 d/m2; Kính hộp : 1.673.620 đ/m2

–         Kích thước 800x 1400= 1,120m2; Kính đơn : 1.396.460m2; Kính hộp : 1.604.740đ/m2

–         Kích thước 800x 1600=1,280;   Kính đơn     : 1.346.440; Kính hộp : 1.553.080 đ/m2

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY RA NGOÀI HOẶC MỞ LẬT :

–         Kích thước 500 x 1000 = 0,500 m2; Kính đơn = 1.977..840 đ/m2; Kính hộp = 2.187..760 đ/m2

–         Kích thước 800x 1200= 0,9600 m2 Kính đơn : 1.445.660 đ/m2; Kính hộp = 1.636.720 đ/m2

–          Kích thước 800 x1400 = 1,120 m2; Kính đơn = 1.377.600 đ/m2; Kính hộp = 1.567.020 đ/m2

–         Kích thước 800 x 1600 = 1,280 m2; Kính đơn = 1.326.760 đ.m2; Kính hộp = 1.514.540 đ/m2

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT :

–         Kích thước 1000×1000=1,000m2, Kính đơn= 1.580.140 đ/m2, Kính hộp= 1.830.540 đ/m2

–         Kích thước 1200×1200=1,440m2, Kính đơn= 1.359.560 đ/m2, Kính hộp= 1.858.180 đ/m2

–         Kích thước 1400×1400=1,960m2, Kính đơn= 1.199.560 đ/m2, Kính hộp= 1.429.260 đ/m2

–         Kích thước 1600×1600=2,560m2, Kính đơn= 1.078.300 đ/m2, Kính hộp= 1.301.340 đ/m2

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẬT :

–         Kích thước 1000×1000=1,000m2, Kính đơn= 1.765.460 đ/m2, Kính hộp= 2.001.620 đ/m2

–         Kích thước 1200×1200=1,440m2, Kính đơn= 1.512.900 đ/m2, Kính hộp= 1.740.040 đ/m2

–         Kích thước 1400×1400=1,960m2, Kính đơn= 1.330.040 đ/m2, Kính hộp= 1.549.800 đ/m2

–         Kích thước 1600×1600=2,560m2, Kính đơn= 1.192.280 đ/m2, Kính hộp= 1.405.480 đ/m2

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY RA NGOAI :

–         Kích thước 1000×1000=1,000m2, Kính đơn= 1.8173.500 đ/m2, Kính hộp= 1.593.260 đ/m2

–         Kích thước 1600×1600=2,560m2, Kính đơn= 1.231.6400 đ/m2, Kính hộp= 1.444.840 đ/m2

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH DƯỚI PANO :

–         Kích thước 700 x 1700 = 1,190 m2; Kính đơn = 1.985..600 đ/m2; Kính hộp = 2.080..800 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2000 = 1,400 m2; Kính đơn = 1.892..100 đ/m2; Kính hộp = 2.005..150 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2300 = 1,610 m2; Kính đơn = 1.823..250 đ/m2; Kính hộp = 1.948..200 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2600 = 1,820 m2; Kính đơn = 1.770..550 đ/m2; Kính hộp = 1.904..850 đ/m2

–         Kích thước 1000×1700=1,700m2, Kính đơn= 1.683.300 đ/m2, Kính hộp= 1.784.150 đ/m2

–         Kích thước 1000×2000=2,000m2, Kính đơn= 1.584.400 đ/m2, Kính hộp= 1.698.300 đ/m2

–         Kích thước 1000×2300=2,300m2, Kính đơn= 1.512.300 đ/m2, Kính hộp= 1.635.400 đ/m2

–         Kích thước 1000×2600=2,600m2, Kính đơn= 1.456.050 đ/m2, Kính hộp= 1.586.100 đ/m2

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ :

–         Kích thước 700 x 1700 = 1,190 m2; Kính đơn = 1.854..700 đ/m2; Kính hộp = 2.062..100 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2000 = 1,400 m2; Kính đơn = 1.784..150 đ/m2; Kính hộp =  1.989..000 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2300 = 1,610 m2; Kính đơn = 1.731.450 đ/m2; Kính hộp = 1.934..600 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2600 = 1,820 m2; Kính đơn = 1.691..500 đ/m2; Kính hộp = 1.892..850 đ/m2

–         Kích thước 1000×1700=1,700m2, Kính đơn= 1.530.000 đ/m2, Kính hộp= 1.738.250 đ/m2

–         Kích thước 1000×2000=2,000m2, Kính đơn= 1.455.200 đ/m2, Kính hộp= 1.659.200 đ/m2

–         Kích thước 1000×2300=2,300m2, Kính đơn= 1.399.100 đ/m2, Kính hộp= 1.601.400 đ/m2

–         Kích thước 1000×2600=2,600m2, Kính đơn= 1.356.600 đ/m2, Kính hộp= 1.556.350 đ/m2

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH DƯỚI PANO :

–         Kích thước 1400×1700=2,380m2, Kính đơn= 1.859.800 đ/m2, Kính hộp= 1.961.800 đ/m2

–         Kích thước 1400×2000=2,800m2, Kính đơn= 1.766.300 đ/m2, Kính hộp= 1.882.750 đ/m2

–         Kích thước 1400×2300=3,220m2, Kính đơn= 1.697.450 đ/m2, Kính hộp= 1.824.950 đ/m2

–         Kích thước 1400×2600=3,640m2, Kính đơn= 1.643.900 đ/m2, Kính hộp= 1.779.900 đ/m2

–         Kích thước 1800×1700=3,060m2, Kính đơn= 1.663.450 đ/m2, Kính hộp= 1.764.600 đ/m2

–         Kích thước 1800×2000=3,600m2, Kính đơn= 1.564.850 đ/m2, Kính hộp= 1.680.450 đ/m2

–         Kích thước 1800×2300=4,140m2, Kính đơn= 1.492.600 đ/m2, Kính hộp= 1.617.550 đ/m2

–         Kích thước 1800×2600=4,680m2, Kính đơn= 1.436.500 đ/m2, Kính hộp= 1.569.100 đ/m2

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ :

–         Kích thước 1400×1700=2,380m2, Kính đơn= 1.675.350 đ/m2, Kính hộp= 1.991.650 đ/m2

–         Kích thước 1400×2000=2,800m2, Kính đơn= 1.601.400 đ/m2, Kính hộp= 1.834.300 đ/m2

–         Kích thước 1400×2300=3,220m2, Kính đơn= 1.547.850 đ/m2, Kính hộp= 1.777.350 đ/m2

–         Kích thước 1400×2600=3,640m2, Kính đơn= 1.506.200 đ/m2, Kính hộp= 1.705.100 đ/m2

–         Kích thước 1800×1700=3,060m2, Kính đơn= 1.397.400 đ/m2, Kính hộp= 1.624.350 đ/m2

–         Kích thước 1800×2000=3,600m2, Kính đơn= 1.341.300 đ/m2, Kính hộp= 1.564.850 đ/m2

–         Kích thước 1800×2300=4,140m2, Kính đơn= 1.298.800 đ/m2, Kính hộp= 1.518.950 đ/m2

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT :

–         Kích thước 1600×1800=2,880m2, Kính đơn= 1.205.300 đ/m2, Kính hộp= 1.424.600 đ/m2

–         Kích thước 1600×2000=3,200m2, Kính đơn= 1.170.450 đ/m2, Kính hộp= 1.390.600 đ/m2

–         Kích thước 1600×2200=3,520m2, Kính đơn= 1.142.400 đ/m2, Kính hộp= 1.331.700 đ/m2

–         Kích thước 1600×2400=3,840m2, Kính đơn= 1.118.600 đ/m2, Kính hộp= 1.338.750 đ/m2

–         Kích thước 2000×1800=3,600m2, Kính đơn= 1.205.300 đ/m2, Kính hộp= 1.292.850 đ/m2

–         Kích thước 2000×2000=4,000m2, Kính đơn= 1.046.350 đ/m2, Kính hộp= 1.257.150 đ/m2

–         Kích thước 2000×2200=4,400m2, Kính đơn= 1.017.450 đ/m2, Kính hộp= 1.228.250 đ/m2

–         Kích thước 2000×2400=4,800m2, Kính đơn= 993.650 đ/m2, Kính hộp= 1.204.450 đ/m2

Chuyên mục
Cty Cửa - nhựa Cửa uPVC

Minh Viet construction production j.s.c

Add : 178/3 Nguyễn văn Linh St, Tan thuan Tay Ward, Dist.7, HCHC, Vietnam

Tel : (84.8) 38729789 Fax : (84.8) 38720502

Email : info@intelliviet.com

Website : WWW.intelliviet.com

BẢNG BÁO GIÁ CỬA TRUYỀN THỐNG (Tháng 9/2009)

A-    CỬA GỖ :

I-       CÁNH CỬA PANEL GÕ :

01-  Tiêu chuẩn C class bảo hành 2 năm : đố cửa 40mm, panel 25mm

–         MOHOGANY : 1.550.000/m2

–         SỒI TRẮNG (White Oak): 1.550.000/m2

–         CHÒ CHỈ (Red balau) : 1.550.000/m2

–         CĂM XE (Myanma) : 1.750.000/m2

–         GÕ ĐỎ ( PuhudiaCocchi) : 2.250.000m2

–         GIÁ TỴ (Burma Teak) : 2.750.000/m2

02-  Cao cấp E class bảo hanh 5 năm : đố cửa 45mm, Panel 25mm :

–    MOHOGANY : 1.7 50.000/m2

–    SỒI TRẮNG (White Oak): 1.750.000/m2

–    CHÒ CHỈ (Red balau) : 1.750.000/m2

–    CĂM XE (Myanma) : 1.950.000/m2

–    GÕ ĐỎ ( PuhudiaCocchi) : 2.750.000m2

–    GIÁ TỴ (Burma Teak) : 3.500.000/m2

03- Sang trọng, E class, bảo hành 5 năm : đố cửa 40mm, Panel 30mm :

–    MOHOGANY : 2.2 50.000/m2

–    SỒI TRẮNG (White Oak): 2.250.000/m2

–    CHÒ CHỈ (Red balau) : 2.250.000/m2

–    CĂM XE (Myanma)2.950.000/m2

–    GÕ ĐỎ ( PuhudiaCocchi) : 3.750.000m2

–    GIÁ TỴ (Burma Teak) : 4.750.000/m2

II– CÁNH CỬA PANEL KÍNH :

01-  Tiêu chuẩn ,C class,  bảo hành 2 năm : đố cửa 40mm, panel 8mm

–         MOHOGANY : 1.550.000/m2

–         SỒI TRẮNG (White Oak): 1.550.000/m2

–         CHÒ CHỈ (Red balau) : 1.550.000/m2

–         CĂM XE (Myanma) : 1.750.000/m2

–         GÕ ĐỎ ( PuhudiaCocchi) : 2.250.000m2

–         GIÁ TỴ (Burma Teak) : 2.750.000/m2

02- Cao cấp E class bảo hành 5 năm : đố cửa 45mm, Panel 10mm :

–    MOHOGANY : 1.7 50.000/m2

–    SỒI TRẮNG (White Oak): 1.750.000/m2

–    CHÒ CHỈ (Red balau) : 1.750.000/m2

–    CĂM XE (Myanma) : 1.950.000/m2

–    GÕ ĐỎ ( PuhudiaCocchi) : 2.750.000m2

–    GIÁ TỴ (Burma Teak) : 3.500.000/m2

III- CÁNH CỬA FLAT PANEL :

03-  01- Tiêu chuẩn C class bảo hành 2 năm : đố cửa 40mmm

–         MOHOGANY : 1.150.000/m2

–         SỒI TRẮNG (White Oak): 1.150.000/m2

–         CHÒ CHỈ (Red balau) : 1.150.000/m2

–         CĂM XE (Myanma) : 1.250.000/m2

–         GÕ ĐỎ ( PuhudiaCocchi) : 1.450.000m2

–         GIÁ TỴ (Burma Teak) : 1.450.000/m2

04-  Cao cấp E class bảo hanh 5 năm : đố cửa 45mm:

–    MOHOGANY : 1.2 50.000/m2

–    SỒI TRẮNG (White Oak): 1.250.000/m2

–    CHÒ CHỈ (Red balau) : 1.250.000/m2

–    CĂM XE (Myanma) : 1.350.000/m2

–    GÕ ĐỎ ( PuhudiaCocchi) : 1.550.000m2

–    GIÁ TỴ (Burma Teak) : 1.550.000/m2

BẢNG BÁO GIÁ CỬA CHỐNG CHÁY ( Tháng 09/2009)

I_ CỬA GỖ CHỐNG CHÁY :

01-  Qui cách (tính bằng mm) : 850x2175x45 ; Thời lượng 60 phút : 210 USD/BỘ; Thời lượng 90 phut : 230 USD/ BỘ; Thời lượng 120 phút : 250 USD/BỘ

02- Qui cách (tính bằng mm) : 900x2175x45; Thời lượng 60 phút : 230 USD/BỘ;     Thời lượng 90 phut : 250 USD/ BỘ; Thời lượng 120 phút : 270 USD/BỘ

03- Qui cách (tính bằng mm) : 950x2175x45 ; Thời lượng 60 phút : 240 USD/BỘ; Thời lượng 90 phut : 260 USD/ BỘ; Thời lượng 120 phút : 280 USD/BỘ

GHI CHÚ : –  Bế mặt phẳng, vân gỗ Veneer, Xoan Đào, Oak, Beech..

–  Cánh cửa dày : 45-50mm

–  Chỉ khung gỗ : 15x40mm

–  Khung bao : 50x140mm

II- CỬA THÉP CHỐNG CHÁY :

1-     Thời lượng 60 phut, loại cửa đơn : 900mmx2200mm  ;  Gía : 90 USD/m2

2-     Thời lượng 90 phut, loại cửa đơn : 900mmx2200mm  ;  Gía : 100 USD/m2

3-     Thời lượng 120 phut, loại cửa đơn : 900mmx2200mm  ;  Gía : 110 USD/m2

Chất liệu :

–         Khung bao thép nguội mạ kẽm dày 1,2~1,5mm

–         Cánh cửa thép nguội mạ kẽm dày 0,8~1,2mm

–         Độ  dày khung bao 40×100

–         Joint cao su dọc  khung bao

Cua di – Cua so

Chuyên mục
Cty Cửa - nhựa Cửa uPVC

Công ty TNHH Ba Sao

Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH Ba Sao

THÔNG TIN PHÁP LÝ:

Tên đầy đủ: Công ty TNHH Ba Sao

Company name:   Ba Sao Company Limited

(Basao Co., Ltd.)

Số đăng ký kinh doanh:     0102004361, cấp ngày 21/01/2002, tại Hà Nội

Văn phòng chính:              47 Hoàng Quốc Việt – quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại:                        (04) 8.374.374;  791 4224.  Fax: (04) 791 0735

E-mail chung:                    infor@basao.vn

Mã số thuế:                      0101233628

Sở hữu vốn:                      100% tư nhân

Giám đốc:                         Bùi Anh Thuấn

Nhãn hiệu hàng hóa:          BASAO, Tristar (đã đăng ký).

Thông tin thêm:

Hoạt động dưới tên Sao Việt từ tháng 11/2001

Chính thức thành lập dưới tên Ba Sao tháng 1/2002.

Trụ sở cũ: 315 Hoàng Quốc Việt – quận Cầu Giấy – Hà Nội

Các ngành kinh doanh chính:

– Sản xuất, cung cấp cửa nhựa PVC thép gia cường;

– Sản xuất, gia công: giàn phơi quần áo; vật liệu, phụ kiện dùng cho sản xuất cửa nhựa;

– Tư vấn, thiết kế, giải pháp phòng trừ mối (hợp tác với Trung Tâm Mối và Ẩn Họa – Sở KH&CN Hà Nội).

NĂNG LỰC:

* Sản xuất, cung cấp cửa khung nhựa cứng PVC-U có thép gia cường:

– Năng lực sản xuất (tại thời điểm 12/2007):          1000 m2 cửa & vách kính/tháng

– Năng lực lắp đặt (tại thời điểm 12/2007):            700 m2 cửa & vách kính/tháng

– Số lượng công nhân làm thường xuyên: 15 – 18 người

– Sản lượng thực hiện năm 2007: ~ 5.000 m2 cửa, vách

– Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: TCCS 01:2007/BAS đã công bố tháng 6/2007 tại Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Hà Nội, số HN-0471/2007/CBTC-TĐC, ngày 25/06/2007.

– Thị trường chính: Việt Nam – miền Bắc (Huế trở ra).

– Kinh nghiệm: 6 năm, với các công trình chủ yếu: Văn phòng làm việc, Xưởng sản xuất, Nhà riêng, Biệt thự và Bệnh viện.

– Các công trình tiêu biểu đã thi công:

* Sản xuất, cung cấp giàn phơi quần áo:

– Năng lực sản xuất: 1000 bộ/tháng

– Công suất thực 2007 (trung bình): 380bộ/tháng.

– Số lượng công nhân làm việc thường xuyên: 12 người

– Thị trường chính: Hà Nội, Hà Tây, Bắc Giang, Quảng Ninh

– Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên mục
Cty Cửa - nhựa Cửa uPVC

Công ty TNHH Cửa Sổ Châu Á

– Công ty chuyên sản xuất các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn làm bằng thanh nhựa uPVC cao cấp bên trong có lõi thép gia cường đạt tiêu chuẩn Châu Âu, cửa chống cháy 60-90-120 phút, cửa gỗ lõi thép… được ứng dụng rộng rãi cho các công trình nhà ở, biệt thự, văn phòng, khách sạn, chung cư, nhà xưởng…

– Gia công sản xuất cửa nhựa cho các công ty, công trình, nhà ở, nhà thầu… với giá 790.000 vnđ/mét (không bao gồm phụ kiện kim khí, kính, vận chuyển & lắp đặt…).

– Chuyên cung cấp các loại máy sản xuất cửa nhựa, nguyên vật liệu thanh Profile định hình và Phụ kiện kim khí của các hãng nổi tiếng GQ , GU …

– Tất cả các sản phẩm của Công ty cửa sổ Châu Á đều được sản xuất trên dây chuyền thiết bị và công nghệ của CHLB Đức và Cộng Hòa Áo.

Các Ưu Điểm Khi Sử Dụng :
– Tính chịu lực cao, an toàn, không bị biến dạng do khí hậu.
– Cách âm, cách nhiệt tốt, kín tuyệt đối.
– Bền theo thời gian, chịu được sự ăn mòn của muối và axit.
– Không bị lão hoá do tia cực tím.
– Chất lượng nguyên liệu ổn định nhập từ các hãng nổi tiếng của nước ngoài.
– Kích thước, mẫu mã đa dạng.
– Phụ kiện cao cấp bằng chất liệu không rỉ.
– Rất dễ dàng làm vệ sinh – đặc biệt phù hợp cho các công trình cao tầng, công trình ở ven biển, kho lạnh và xưởng sản xuất, có yêu cầu vệ sinh cao như: ngành thực phẩm, ngành dược phẩm…

Công ty TNHH Cửa Sổ Châu Á (ASIAN WINDOW)
Địa Chỉ : F1/13G Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh
Hotline : 090 828 2992 – 098 296 0935
Website : www.asianwindow.com.vn

Cửa nhựa Smartwindows D2MT 960.000 VNĐ
Cửa nhựa Smartwindows D2MQ 960.000 VNĐ
Cửa nhựa Smartwindows CSCL 960.000 VNĐ
Cửa nhựa Smartwindows CS2QL 1.260.000 VNĐ
Cửa nhựa Smartwindows CS2MT 900.000 VNĐ
Cửa nhựa Smartwindows CS2MQN 890.000 VNĐ
Cửa nhựa Smartwindows CS1MQN 960.000 VNĐ
Cửa nhựa Smartwindows CS1MH 860.000 VNĐ
Cửa nhựa Smartwindows D1MQ 960.000 VNĐ
Cửa nhựa Smartwindows A1 960.000 VNĐ
Cửa sổ 2 mở quay ra ngoài CS2CMQN
Cửa sổ 2 cánh mở trượt CS2MT
Cổng gỗ Lim – GG04 5.200.000 VNĐ
Cửa gỗ Lim GG03 2.280.000 VNĐ
Cửa gỗ Lim – GG01 1.980.000 VNĐ
Cửa gỗ – Sồi Mỹ – white oak 1.350.000 VNĐ
Cửa gỗ – Sồi Mỹ – white oak 1.550.000 VNĐ
Cửa gỗ – Sồi Mỹ 1.350.000 VNĐ
Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài ATM07 980.000 VNĐ
Chuyên mục
Cty Cửa - nhựa Cửa uPVC

G WINDOW GIẢI PHÁP CÁCH ÂM HOÀN HẢO

G WINDOW GIẢI PHÁP CÁCH ÂM HOÀN HẢO

BẢNG GIÁ TỔNG HỢP CỬA SỔ, CỬA ĐI CAO CẤP

( HỆ THỐNG PROFILE CỦA TẬP ĐOÀN VEKA – CHLB ĐỨC )

HỆ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH 1.000mm *1.400mm= 1.40m2 1.029.600vnd/m2 (Kính đơn) 1.540.800 vnd/m2 (Kính hộp)

2- VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH 1.800mm *1.800mm= 2.52m2 807.600vnđ/m2 (Kính đơn) 1.209.600 vnd/m2 (Kính hộp) 3-

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH 1.800mm *2.000mm= 3.60m2 702.000vnđ/m2 (Kính đơn) 1.060.800 vnđ/m2 (Kính hộp) 4-

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH 2.000mm *2.500mm= 5.00m2 667.200vnđ/m2 (Kính đơn) 1.012.800 vnđ/m2 (Kính hộp)

HỆ CỬA SỔ 1- CỬA SỔ

2 CÁNH MỞ TRƯỢT 1.000mm*1.200mm=1.20m2 1.490.400vnđ/m2(Kính đơn) 1.980.000vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT 1.200mm*1.400mm=1.68m2 1.326.000vnđ/m2(Kính đơn) 1.782.000vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT 1.400mm*1.400mm=1.96m2 1.290.000vnđ/m2(Kính đơn) 1.734.000vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT 1.600mm*1.600mm=2.56m2 1.213.200vnđ/m2(Kính đơn) 1.642.800vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT CÓ Ô THOÁNG : 1.000mm*1.400mm=1.40m2 1.494.000vnđ/m2(Kính đơn) 2.034.000vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT CÓ Ô THOÁNG : 1.200mm*1.600mm=1.92m2 1.357.200vnđ/m2(Kính đơn) 1.866.000vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT CÓ Ô THOÁNG : 1.300mm*1.600mm=2.08m2 1.328.400vnđ/m2(Kính đơn) 1.827.600vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT CÓ Ô THOÁNG : 1.400mm*1.800mm=2.52m2 1.258.800vnđ/m2(Kính đơn) 1.738.800vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT CÓ Ô THOÁNG : 1.600mm*1.800mm=2.88m2 1.183.200vnđ/m2(Kính đơn) 1.638.800vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.000mm*1.000mm=1.00m2 1.755.600vnđ/m2(Kính đơn) 2.240.400vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.200mm*1.200mm=1.44m2 1.508.000vnđ/m2(Kính đơn) 2.071.200vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.200mm*1.400mm=1.68m2 1.551.600vnđ/m2(Kính đơn) 2.002.800vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.400mm*1.400mm=1.96m2 1.454.400vnđ/m2(Kính đơn) 1.890.000vnđ /m2(Kính hộp)

5- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.600mm*1.800mm=2.56m2 1.377.600vnđ /m2(Kính đơn) 1.800.000vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 1.000mm*1.200mm=1.20m2 1.686.600vnđ /m2(Kính đơn) 2.236.000vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 1.200mm*1.400mm=1.68m2 1.569.600vnđ /m2(Kính đơn) 2.092.800vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 1.200mm*1.600mm=1.92m2 1.520.400vnđ /m2(Kính đơn) 2.034.000vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 1.300mm*1.600mm=2.08m2 1.438.800vnđ /m2(Kính đơn) 1.930.800vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 1.400mm*1.800mm=2.52m2 1.370.400vnđ /m2(Kính đơn) 1.844.400vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY : 0.500 mm*1.000mm=0.50m2 1.806.000vnđ /m2(Kính đơn) 2.270.400vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY : 0.600mm*1.200mm=0.72m2 1.609.200 vnđ /m2(Kính đơn) 2.044.800vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY : 0.700mm*1.400mm=0.98m2 1.477.200vnđ /m2(Kính đơn) 1.891.200vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY : 0.800mm*1.600mm=1.28m2 1.377.600 vnđ /m2(Kính đơn) 1.773.600vnđ/m2(Kính hộp)

HAI CỬA SỔ MỞ QUAY Ở GIỮA CÓ VÁCH

KÍNH CỐ ĐỊNH :1.500mm*1.000mm=1.5m2 1.598.400vnđ /m2(Kính đơn) 2.174.400vnđ/m2(Kính hộp)

2- HAI CỬA SỔ MỞ QUAY Ở GIỮA CÓ VÁCH

KÍNH CỐ ĐỊNH : 1.800mm*1.200mm=2.16m2 1.422.000vnđ /m2(Kính đơn) 1.938.000vnđ/m2(Kính hộp) 3- HAI CỬA SỔ MỞ QUAY Ở GIỮA CÓ VÁCH

KÍNH CỐ ĐỊNH : 2.100mm*1.300mm=2.73m2 1.320.000vnđ /m2(Kính đơn) 1.800.000vnđ/m2(Kính hộp)

4- HAI CỬA SỔ MỞ QUAY Ở GIỮA CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH : 2.400mm*1.500mm=3.6m2 1.222.800vnđ /m2(Kính đơn) 1.670.400vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỐ 1 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : .500mm*1.200mm=0.60m2 1.858.800 vnđ /m2(Kính đơn) 2.425.200 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỐ 1 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 600mm*1.400mm=0,84m2 1.598.400 vnđ /m2(Kính đơn) 2.174.400 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỐ 1 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 700mm*1.600mm=1.12m2 1.530.000 vnđ /m2(Kính đơn) 2.018.400 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỐ 1 CÁNH MỞ QUAY CÓ Ô THOÁNG : 800mm*1.800mm=1.44m2 1.426.800 vnđ /m2(Kính đơn) 1.890.000 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẠI : 1.000mm*1.000mm=1.00m2 1.785.600 vnđ /m2(Kính đơn) 2.257.200 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẠI : 1.000mm*1.200mm=1.20m2 1.634.400 vnđ /m2(Kính đơn) 2.084.400 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẠI : 1.200mm*1.200mm=1.44m2 1.578.000 vnđ /m2(Kính đơn) 2.014.800 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẠI : 1.300mm*1.400mm=1.82m2 1.587.600 vnđ /m2(Kính đơn) 1.899.600 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẠI : 1.400mm*1.600mm=2.24m2 1.401.600 vnđ /m2(Kính đơn) 1.808.400 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA SỐ 1 CÁNH QUAY VÀO HOẶC QUAY RA : 500mm*1.000mm=0.50m2 1.915.200 vnđ /m2(Kính đơn) 2.402.820 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA SỐ 1 CÁNH QUAY VÀO HOẶC QUAY RA : 600mm*1.200mm=0.72m2 1.711.080 vnđ /m2(Kính đơn) 2.168.460 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA SỐ 1 CÁNH QUAY VÀO HOẶC QUAY RA : 700mm*1.400mm=0.98m2 1.575.000 vnđ /m2(Kính đơn) 2.008.700 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA SỐ 1 CÁNH QUAY VÀO HOẶC QUAY RA : 800mm*1.600mm=1.28m2 1.472.940 vnđ /m2(Kính đơn) 1.888.740 vnđ/m2(Kính hộp)

HỆ CỬA ĐI

1- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 1.600mm*1.900mm=3.040m2 1.409.940 vnđ /m2(Kính đơn) 1.848.420 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 1.800mm*2.100mm=3.780m2 1.331.820 vnđ /m2(Kính đơn) 1.750.140 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 1.800mm*2.200mm=3.960m2 1.321.740 vnđ /m2(Kính đơn) 1.738.800 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 2.000mm*2.200mm=4.400m2 1.280.180 vnđ /m2(Kính đơn) 1.683.360 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 2.200mm*2.300mm=5.060m2 1.236.060 vnđ /m2(Kính đơn) 1.626.660 vnđ/m2(Kính hộp)

6- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT : 2.400mm*2.400mm=5.760m2 1.199.520 vnđ /m2(Kính đơn) 1.580.040 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 2.400mm*2.000mm=4.800m2 1.522.080 vnđ /m2(Kính đơn) 2.023.560 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 2.800mm*2.100mm=5.580m2 1.413.720 vnđ /m2(Kính đơn) 1.879.920 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 2.800mm*2.200mm=6.160m2 1.404.900 vnđ /m2(Kính đơn) 1.869.840 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 3.200mm*2.300mm=7.360m2 1.340.640 vnđ /m2(Kính đơn) 1.784.160 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 3.600mm*2.400mm=8.640m2 1.282.680 vnđ /m2(Kính đơn) 1.682.100 vnđ/m2(Kính hộp)

6- CỬA ĐI 4 CÁNH (2 CÁNH MỞ TRƯỢT – 2 CÁNH CỐ ĐỊNH) : : 4.000mm*2.400mm=9.600m2 1.236.060 vnđ /m2(Kính đơn) 1.644.300 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY : 800mm*2.000mm=1.60m2 1.773.600 vnđ /m2(Kính đơn) 2.230.800 vnđ/m2(Kính hộp) 2- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY : 800mm*2.200mm=1.76m2 1.737.600 vnđ /m2(Kính đơn) 2.182.800 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY : 900mm*2.200mm=1.98m2 1.640.400 vnđ /m2(Kính đơn) 2.071.200 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY : 900mm*2.300mm=2.07m2 1.626.000 vnđ /m2(Kính đơn) 2.050.800 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY : 900mm*2.400mm=2.16m2 1.551.600 vnđ /m2(Kính đơn) 1.964.400 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : : 800mm*2.000mm=1.60m2 1.888.740 vnđ /m2(Kính đơn) 2.131.920 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : : 800mm*2.200mm=1.78m2 1.850.940 vnđ /m2(Kính đơn) 2.101.680 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : : 900mm*2.200mm=1.98m2 1.753.920 vnđ /m2(Kính đơn) 1.997.100 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : : 900mm*2.300mm=2.07m2 1.737.540 vnđ /m2(Kính đơn) 1.984.500 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : : 900mm*2.400mm=2.16m2 1.660.680 vnđ /m2(Kính đơn) 1.902.600 vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.400 mm*2.000mm=2.80m2 1.732.800vnđ /m2(Kính đơn) 2.210.400vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.400 mm*2.200mm=3.08m2 1.693.200vnđ /m2(Kính đơn) 2.160.000vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.500 mm*2.300mm=3.45m2 1.642.800vnđ /m2(Kính đơn) 2.100.000vnđ/m2(Kính hộp

) 4- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.600 mm*2.600mm=4.16m2 1.572.000vnđ /m2(Kính đơn) 2.2011.200vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY : 1.700 mm*2.400mm=4.08m2 1.537.200vnđ /m2(Kính đơn) 1.969.200vnđ/m2(Kính hộp)

1- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : 1.400mm*2.000mm=2.80m2 1.829.520 vnđ /m2(Kính đơn) 2.086.560 vnđ/m2(Kính hộp)

2- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : 1.400mm*2.200mm=3.08m2 1.785.420 vnđ /m2(Kính đơn) 2.053.800 vnđ/m2(Kính hộp)

3- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : 1.500mm*2.300mm=3.45m2 1.738.800 vnđ /m2(Kính đơn) 2.000.880 vnđ/m2(Kính hộp)

4- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : 1.600mm*2.600mm=4.16m2 1.665.720 vnđ /m2(Kính đơn) 1.932.840 vnđ/m2(Kính hộp)

5- CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH – DƯỚI PANO : 1.700mm*2.400mm=4.08m2 1.632.960 vnđ /m2(Kính đơn) 1.895.040 vnđ/m2(Kính hộp)

Ghi chú : GIÁ BÁN 1 BỘ CỬA = DIỆN TÍCH * ĐƠN GIÁ/M2 + PKKK 1. Gía bán được áp dụng trong phạm vi TP. HCM, đã bao gồm chi phí lắp đặt, chưa bao gồm thuế VAT 10%. 2.

Báo giá tổng hợp trên được dùng để báo giá sơ bộ. Báo giá chính thức sẽ được bộ phận tính giá của Công ty lập trên bản vẽ thiết kế chi tiết của Quý khách hang. 3. Kính áp dụng trong bảng giá là kính Việt – Nhật dày 5mm và kính hộp 5-9-5mm.

4. Thanh Profile sử dụng được nhập của tập đoàn VEKA, bảo hành 10 năm ( không cong vênh, đổi màu) 5. Bảng giá có hiệu lực từ ngày 07/9/2009 đến khi ban hành bảng giá mới.

Mọi chi tiết xin liên hệ : 98A Chu Văn An – P.26 – Q. Bình Thạnh – Tp. HCM Điện thoại : 35110138 – 38984869 – Fax : 35110017 ;

Website : www.haiauco.com.vn

Phòng KD : Mr Hào 0972.500.500 – 0902.502.726 ; 0984.353.373

Chuyên mục
Cty Cửa - nhựa Cửa uPVC

CÔNG TY TNHHTV-XD-TM&TTNT LONG PHỤNG PHÁT

CÔNG TY TNHHTV-XD-TM&TTNT

LONG PHỤNG PHÁT

ĐC;520/7 Quốc lộ 13-khu phố 6Phường HIệp Bình Phước-Thú ĐứcĐT:{08} 38040103- 0903949716

BÁNG BÁO GIÁ

Công ty chúng tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm cùa quý khách hang dành cho sán phấm cúa chúng tôi.

Công Ty chúng tôi xin báo giá một số sán phấm cứa gồ, tú bếp gồ ,cầu thang gồ toàn bộ gồ tự nhiên ,sán phấm đà qua xứ lý tấm sấy.Đúng chất lượng gồ

BÁNG BÁO GIÁ CỨA

CÁNH CỬA (đvn/m2
Stt Item Loại cửa Door Kích thước size Loại gỗ – Kind of Wood
Gõ đỏ Giáng hương Căm xe Xoan đào Dầu gió Song mã Sồi mỹ(USA)
1 Pano đặc 2cm chỉ âm 40×120 3500000 33000000 17000000 14500000 14500000 125000000 1500000
2 Pano chỉ nối thẳng 40×120 4200000 40000000 21000000 18000000 18000000 14500000 2000000
3 Pano chữ nổi cong 40×120 4500000 44000000 24000000 23000000 23000000 17000000 24500000
KHUNG BAO{đvn/md}
Stt Item Kích

Thước

size

Loại gồ -Kind Of Wood
Gò đò Giáng hương Căm xe Xoan đào Dầu gió Sồi mỳ{USA} Song mà
1 50×110 500.000 460.000 220.000 200.000 200.000 200.000 150.000
2 50×230 1.100.000 980000 440000 420000 420000 420000 300000

Chí khung bao{đvn/md}

Stt

Item

Kich thước size

Loại gồ -Kinh Of Wood

Gò đó

Giáng hương

Căm xe

Xoan đào

Dầu gió

Sồi mỳ

Song mà

1

1.2×50

90000

85.000

50.000

45.000

40.000

50.000

35.000

2

1.5×100

190000

180.000

100.000

90.000

85.000

100.000

70.000

3

1.5×150

260000

250.000

165.000

155.000

150.000

165.000

95.000

Chuyên mục
Cty Cửa - nhựa Cửa uPVC

CÔNG TY TNHH HIỆP TÌNH

CÔNG TY TNHH HIỆP TÌNH

LÔ 26A,ĐƯỜNG SỐ 9,KCN TÂN ĐỨC

Y@DOOR BẢNG BÁO GIÁ

Ngày 15 tháng 9 năm 2009

Cửa nhựa PVC dán da một bộ gồm bản lề INOX,khung cửa PVC
Qui cách

75*200

80*210

Cửa trơn {khonh6 có thông gió}

700,000

750,000

hình

2.7**.905

900,000

950,000

Họa

901.902

1,000,000

Cừa đố một bộ gồm bản lề INOX, Khung xốp 10.5c

YW .YC ,YB  .YO

80*210

90*210

11.12.13.14.15.16

1.500.000

1.600.000

17.18.19.20.21..23.24.25.26.27.2835.39.40.42045.46.

1.550.000

1.650.000

51.52.53.54.55.56

1.600.000

1.700.000

Cửa lùa trọn bộ có khóa{90cm}

2.900.000

Cửa một bộ gồm bản lề INOX,khung xốp 10.5cm
01.03,04.07

80*210

90*220

PU700.701.702.703

1.470.000

PU800.801.802.803

1.500.000

Các loại cửa xốp

Kiếng mờ

Kiếng mầu-NK

708

100.000

808{808A}

60.000

310.000

2.7**{705A.707C.710C.711B.712C}

170.000

420.000

706.709 {706A.709D}

170.000

670.000

805.806.807

220.000

-Ghi chú: Thông gió A03 +50.000

-Cửa đố và cửa xốp khung cửa PCV trừ 150.000đ

-Cty vận chuyển miễn phí tại cửa hàng của đại lý và chành xe{nếu đi tỉnh} phạm vi TP.HCM

Theo hội chợ VietBuld 2009 ngày 13/9/2009

Chuyên mục
Cty Cửa - nhựa Cửa uPVC

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX DINH GIA

dinhgiaBẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN – MOTOR & THIẾT BỊ ĐIỆN

Kính gửi Quý khách hàng

Công ty Đinh Gia xin trân trọng gửi tới Quý khách hang lời chào và lời chúc An Lành – Thành Đạt

Thưa Quý khách hang, Đinh Gia là công ty chuyên doanh trong lĩnh vực sản xuất và lắp đặt cửa cuốn nhôm hai lớp công nghệ Đức. Với mạng lưới chi nhánh, đại lý phủ khắp ba miền, Đinh Gia tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này. Dưới đây xin gửi tới Quý khách hang bảng báo giá sản phẩm như sau : Theo VietBuild ngày 13/09/2009

1-     Cửa cuốn Al 48 Điều chỉnh khe thoáng, sơn tĩnh điện 3 chân 2 vít, có

Foamy cách nhiệt ( duy nhất trên thị trường Việt Nam) Bảo hành 5 năm          2.200.000 đ/m2

2-     Cửa cuốn AL70 sơn vân gỗ khe thoáng cố định, có foamy cách nhiệt

(duy nhất trên thị trường Việt Nam) Bảo hành 3 năm 1.850.000đ/m2

  • Đơn giá trên đã bao gồm công lắp đặt trong nội thành Tp. Hồ chí Minh
  • Đơn giá trên chưa bao gồn VAT, hộp che kỹ thuật

CTY CỔ PHẦN TM&SX ĐINH GIA

DGDOOR BẢO AN NGÔI NHÀ VIỆT

Công ty Đinh Gia xin trân trọng gửi tới quý khách hàng lời chào và lời chúc An Lành – Thành Đạt!

Thưa quý khách hàng, Đinh Gia là công ty chuyên doanh trong lĩnh vực sản xuất và lắp đặt cửa cuốn nhôm hai lớp công nghệ Đức thương hiệu DGDOOR ALUDOOR.Với mạng lưới chi nhánh, đại lý phủ khắp ba miền, Đinh Gia tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này.Cửa cuốn DGDOOR ALUDOOR được sản xuất theo công nghệ Đức với dây chuyền hiện đại, đồng bộ, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. DGDOOR ALUDOOR với những tính năng vượt trội như tốc độ mở cửa nhanh, không gây tiếng ồn, tự động đứng lại hoặc đảo chiều khi gặp chướng ngại vật. Thanh nhôm trước khi hoàn thiện bề mặt được phủ một lớp màng chống oxy hoá đặc biệt có khả năng làm tăng tuổi thọ sản phẩm lên hàng chục năm. Sau đó thanh nhôm được đưa vào dây chuyền sơn tĩnh điện đạt tiêu chuẩn quốc tế, lớp sơn này bảo vệ bề mặt lá cửa chống trầy xước, chống bụi bẩn, giúp lá cửa luôn mới và bền đẹp nhất. Thanh nhôm có cấu hình đặc biệt, độ phức tạp cao, đặc biệt bên trong thân cửa có lớp foamy cách âm cách nhiệt. Đây là công nghệ tiên tiến nhất và duy nhất trên thị trường Việt Nam.

Giới thiệu công ty CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX ĐINH GIA

.:: TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty cổ phần TM và SX Đinh Gia là một trong những nhà phân phối cửa cuốn hàng đầu tại Việt Nam chuyên: Cung cấp lắp đặt cửa cuốn nhôm cao cấp Đức, Ý, Nhật, Úc…theo công nghệ Châu Âu. Đặc biệt, với dòng sản phẩm cửa cuốn ALUDOOR – nhãn hiệu đã được chứng nhận độc quyền – công ty Đinh Gia đã lắp đặt nhiều công trình, từ nhà dân dụng, biệt thự, đến các văn phòng công ty…tại các quận hầu hết trong nội thành. Với đội ngũ nhân viên tư vấn, thợ kỹ thuật bề dày kinh nghiệm và phương thức làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng đem đến cho các quý khách một dịch vụ hoàn hảo rừ tư vấn đến thiết kế, đo đạc, cung cấp, lắp đặt và hoàn thiện đến bảo hành sản phẩm trong nhiều năm.


CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX ĐINH GIA

.:: TP.HỒ CHÍ MINH

40 Tân Sơn Nhì nối Trương Vĩnh Ký,

P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM.

Tel: 08.6670 8198 – Fax: 08.3812 7823

Mobile: 0987 833 779 – Email: // dgdoorhcm@gmail.com

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

.:: TP.HÀ NỘI

212/467 Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 04. 2215 1179 – Fax: 04. 3643 4481

.:: SHOWROOM

81 Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04.3623 0679 – Mobile: 0948 286 879

Chuyên mục
Cty Cửa - nhựa Cửa uPVC

BẢNG BÁO GIÁ AUTODOOR

TECHNOLOGY OF AUSTRALIA

AUTODOOR

BẢNG BÁO GIÁ

Doanh nghiệp Huy Hoàng xin gủi dến quý khách hang bảng báo giá các loại cửa cuốn, cửa kéo cao cấp công nghệ Úc , Đài Loan.. áp dụng từ ngày 09/09/2009

Cửa cuốn Inox 304 6dem       m2 1220000

Cửa cuốn Inox 304 7dem        m2 1350000

Cửa cuốn Inox 304 8dem        m2 1490000

Cửa cuốn song ngang (bằng Inox) 1661000

Cửa cuốn song ngang bằng nhôm mắc xích bằng Inox: m2  1120000

Cửa cuốn mắc võng (bằng sắt) m2    1150000

Cửa cuốn Đài Loan lá 6dem m2    432000

Cửa cuốn Đài Loan lá 7dem m2     459000

Cửa cuốn Đài Loan lá 8dem m2      486000

Chuyên mục
Thông tin về Cửa

CÔNG TY TNHH SX – TM Ý TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH SX – TM Ý TRƯỜNG

Văn phòng: B9/10 Đường 47 , P.Bình Thuận,Q7,Tp.HCM

Tel: (08)5.433.0218 – (08)2.217.3539

Website: www.ytruong.com _ Email: info@ytruong.com

—————————————————————————————————–

BẢNG BÁO GIÁ

(Áp dụng trên toàn quốc)

Công ty Ý Trường trân trọng gửi đến quý khách bảng báo giá

CỬA NHỰA pvc DÁN DA SIMILI GIẢ GỖ:

SST

MÃ SỐ

QUY CÁCH

ĐVT

ĐƠN GIÁ

1 15,16,17,18,19,20…40,41 80*210 BỘ 1,290,000
2 15,16,17,18,19,20…40,41 90*210 BỘ 1,425,000

>>Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT

>>Vận chuyển miễn phí trên địa bàn Tp.HCM

Bản quyền thuộc về Cty TNHH Ý Trường

Theo Triển Lãm Xây Dựng Phú Thọ ngày 13/9/2009

Tên công ty:

CÔNG TY TNHH Ý TRƯỜNG

Người liên hệ:

Nguyễn thị Ngọc Anh

Địa chỉ:

190 Hoàng Hoa Thám, P.Hiệp Thành, TXTDM, Bình Dương|

Điện thoại:

84-065-870-171

Di động :

Fax:

84-065-870-171

Website:

http://www.ytruong.com