Chuyên mục
Cty Cửa - nhựa Cửa uPVC

CÔNG TY TNHH CỬA SỔ HOA SEN

CÔNG TY TNHH CỬA SỔ HOA SEN

168 Cộng hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Tel : (08) 9485833 –  Fax : (08) 811 6251

VPĐD tại TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

212 Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Tel : (038) 6252005 – Fax : (038) 6252005

Email : lw@lotuswindows.com.vn – Hotline. 0982 66 6868

BẢNG THAM KHẢO GIÁ CỬA

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY VÀO TRONG HOẶC QUAY LẬT :

–         Kích thước 500 x 1000 = 0,500 m2, Kính đơn : 1.993.420 đ/m2 ; Kính hộp : 2.218.100 đ/m2

–         Kích thước 800x 1200= 0,9600 m2 Kính đơn : 1.463.700 d/m2; Kính hộp : 1.673.620 đ/m2

–         Kích thước 800x 1400= 1,120m2; Kính đơn : 1.396.460m2; Kính hộp : 1.604.740đ/m2

–         Kích thước 800x 1600=1,280;   Kính đơn     : 1.346.440; Kính hộp : 1.553.080 đ/m2

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY RA NGOÀI HOẶC MỞ LẬT :

–         Kích thước 500 x 1000 = 0,500 m2; Kính đơn = 1.977..840 đ/m2; Kính hộp = 2.187..760 đ/m2

–         Kích thước 800x 1200= 0,9600 m2 Kính đơn : 1.445.660 đ/m2; Kính hộp = 1.636.720 đ/m2

–          Kích thước 800 x1400 = 1,120 m2; Kính đơn = 1.377.600 đ/m2; Kính hộp = 1.567.020 đ/m2

–         Kích thước 800 x 1600 = 1,280 m2; Kính đơn = 1.326.760 đ.m2; Kính hộp = 1.514.540 đ/m2

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT :

–         Kích thước 1000×1000=1,000m2, Kính đơn= 1.580.140 đ/m2, Kính hộp= 1.830.540 đ/m2

–         Kích thước 1200×1200=1,440m2, Kính đơn= 1.359.560 đ/m2, Kính hộp= 1.858.180 đ/m2

–         Kích thước 1400×1400=1,960m2, Kính đơn= 1.199.560 đ/m2, Kính hộp= 1.429.260 đ/m2

–         Kích thước 1600×1600=2,560m2, Kính đơn= 1.078.300 đ/m2, Kính hộp= 1.301.340 đ/m2

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẬT :

–         Kích thước 1000×1000=1,000m2, Kính đơn= 1.765.460 đ/m2, Kính hộp= 2.001.620 đ/m2

–         Kích thước 1200×1200=1,440m2, Kính đơn= 1.512.900 đ/m2, Kính hộp= 1.740.040 đ/m2

–         Kích thước 1400×1400=1,960m2, Kính đơn= 1.330.040 đ/m2, Kính hộp= 1.549.800 đ/m2

–         Kích thước 1600×1600=2,560m2, Kính đơn= 1.192.280 đ/m2, Kính hộp= 1.405.480 đ/m2

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY RA NGOAI :

–         Kích thước 1000×1000=1,000m2, Kính đơn= 1.8173.500 đ/m2, Kính hộp= 1.593.260 đ/m2

–         Kích thước 1600×1600=2,560m2, Kính đơn= 1.231.6400 đ/m2, Kính hộp= 1.444.840 đ/m2

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH DƯỚI PANO :

–         Kích thước 700 x 1700 = 1,190 m2; Kính đơn = 1.985..600 đ/m2; Kính hộp = 2.080..800 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2000 = 1,400 m2; Kính đơn = 1.892..100 đ/m2; Kính hộp = 2.005..150 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2300 = 1,610 m2; Kính đơn = 1.823..250 đ/m2; Kính hộp = 1.948..200 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2600 = 1,820 m2; Kính đơn = 1.770..550 đ/m2; Kính hộp = 1.904..850 đ/m2

–         Kích thước 1000×1700=1,700m2, Kính đơn= 1.683.300 đ/m2, Kính hộp= 1.784.150 đ/m2

–         Kích thước 1000×2000=2,000m2, Kính đơn= 1.584.400 đ/m2, Kính hộp= 1.698.300 đ/m2

–         Kích thước 1000×2300=2,300m2, Kính đơn= 1.512.300 đ/m2, Kính hộp= 1.635.400 đ/m2

–         Kích thước 1000×2600=2,600m2, Kính đơn= 1.456.050 đ/m2, Kính hộp= 1.586.100 đ/m2

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ :

–         Kích thước 700 x 1700 = 1,190 m2; Kính đơn = 1.854..700 đ/m2; Kính hộp = 2.062..100 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2000 = 1,400 m2; Kính đơn = 1.784..150 đ/m2; Kính hộp =  1.989..000 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2300 = 1,610 m2; Kính đơn = 1.731.450 đ/m2; Kính hộp = 1.934..600 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2600 = 1,820 m2; Kính đơn = 1.691..500 đ/m2; Kính hộp = 1.892..850 đ/m2

–         Kích thước 1000×1700=1,700m2, Kính đơn= 1.530.000 đ/m2, Kính hộp= 1.738.250 đ/m2

–         Kích thước 1000×2000=2,000m2, Kính đơn= 1.455.200 đ/m2, Kính hộp= 1.659.200 đ/m2

–         Kích thước 1000×2300=2,300m2, Kính đơn= 1.399.100 đ/m2, Kính hộp= 1.601.400 đ/m2

–         Kích thước 1000×2600=2,600m2, Kính đơn= 1.356.600 đ/m2, Kính hộp= 1.556.350 đ/m2

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH DƯỚI PANO :

–         Kích thước 1400×1700=2,380m2, Kính đơn= 1.859.800 đ/m2, Kính hộp= 1.961.800 đ/m2

–         Kích thước 1400×2000=2,800m2, Kính đơn= 1.766.300 đ/m2, Kính hộp= 1.882.750 đ/m2

–         Kích thước 1400×2300=3,220m2, Kính đơn= 1.697.450 đ/m2, Kính hộp= 1.824.950 đ/m2

–         Kích thước 1400×2600=3,640m2, Kính đơn= 1.643.900 đ/m2, Kính hộp= 1.779.900 đ/m2

–         Kích thước 1800×1700=3,060m2, Kính đơn= 1.663.450 đ/m2, Kính hộp= 1.764.600 đ/m2

–         Kích thước 1800×2000=3,600m2, Kính đơn= 1.564.850 đ/m2, Kính hộp= 1.680.450 đ/m2

–         Kích thước 1800×2300=4,140m2, Kính đơn= 1.492.600 đ/m2, Kính hộp= 1.617.550 đ/m2

–         Kích thước 1800×2600=4,680m2, Kính đơn= 1.436.500 đ/m2, Kính hộp= 1.569.100 đ/m2

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ :

–         Kích thước 1400×1700=2,380m2, Kính đơn= 1.675.350 đ/m2, Kính hộp= 1.991.650 đ/m2

–         Kích thước 1400×2000=2,800m2, Kính đơn= 1.601.400 đ/m2, Kính hộp= 1.834.300 đ/m2

–         Kích thước 1400×2300=3,220m2, Kính đơn= 1.547.850 đ/m2, Kính hộp= 1.777.350 đ/m2

–         Kích thước 1400×2600=3,640m2, Kính đơn= 1.506.200 đ/m2, Kính hộp= 1.705.100 đ/m2

–         Kích thước 1800×1700=3,060m2, Kính đơn= 1.397.400 đ/m2, Kính hộp= 1.624.350 đ/m2

–         Kích thước 1800×2000=3,600m2, Kính đơn= 1.341.300 đ/m2, Kính hộp= 1.564.850 đ/m2

–         Kích thước 1800×2300=4,140m2, Kính đơn= 1.298.800 đ/m2, Kính hộp= 1.518.950 đ/m2

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT :

–         Kích thước 1600×1800=2,880m2, Kính đơn= 1.205.300 đ/m2, Kính hộp= 1.424.600 đ/m2

–         Kích thước 1600×2000=3,200m2, Kính đơn= 1.170.450 đ/m2, Kính hộp= 1.390.600 đ/m2

–         Kích thước 1600×2200=3,520m2, Kính đơn= 1.142.400 đ/m2, Kính hộp= 1.331.700 đ/m2

–         Kích thước 1600×2400=3,840m2, Kính đơn= 1.118.600 đ/m2, Kính hộp= 1.338.750 đ/m2

–         Kích thước 2000×1800=3,600m2, Kính đơn= 1.205.300 đ/m2, Kính hộp= 1.292.850 đ/m2

–         Kích thước 2000×2000=4,000m2, Kính đơn= 1.046.350 đ/m2, Kính hộp= 1.257.150 đ/m2

–         Kích thước 2000×2200=4,400m2, Kính đơn= 1.017.450 đ/m2, Kính hộp= 1.228.250 đ/m2

–         Kích thước 2000×2400=4,800m2, Kính đơn= 993.650 đ/m2, Kính hộp= 1.204.450 đ/m2