CÔNG TY TNHH CỬA SỔ HOA SEN

168 Cộng hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Tel : (08) 9485833 –  Fax : (08) 811 6251

VPĐD tại TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

212 Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Tel : (038) 6252005 – Fax : (038) 6252005

Email : lw@lotuswindows.com.vn – Hotline. 0982 66 6868

BẢNG THAM KHẢO GIÁ CỬA

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY VÀO TRONG HOẶC QUAY LẬT :

–         Kích thước 500 x 1000 = 0,500 m2, Kính đơn : 1.993.420 đ/m2 ; Kính hộp : 2.218.100 đ/m2

–         Kích thước 800x 1200= 0,9600 m2 Kính đơn : 1.463.700 d/m2; Kính hộp : 1.673.620 đ/m2

–         Kích thước 800x 1400= 1,120m2; Kính đơn : 1.396.460m2; Kính hộp : 1.604.740đ/m2

–         Kích thước 800x 1600=1,280;   Kính đơn     : 1.346.440; Kính hộp : 1.553.080 đ/m2

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY RA NGOÀI HOẶC MỞ LẬT :

–         Kích thước 500 x 1000 = 0,500 m2; Kính đơn = 1.977..840 đ/m2; Kính hộp = 2.187..760 đ/m2

–         Kích thước 800x 1200= 0,9600 m2 Kính đơn : 1.445.660 đ/m2; Kính hộp = 1.636.720 đ/m2

–          Kích thước 800 x1400 = 1,120 m2; Kính đơn = 1.377.600 đ/m2; Kính hộp = 1.567.020 đ/m2

–         Kích thước 800 x 1600 = 1,280 m2; Kính đơn = 1.326.760 đ.m2; Kính hộp = 1.514.540 đ/m2

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT :

–         Kích thước 1000×1000=1,000m2, Kính đơn= 1.580.140 đ/m2, Kính hộp= 1.830.540 đ/m2

–         Kích thước 1200×1200=1,440m2, Kính đơn= 1.359.560 đ/m2, Kính hộp= 1.858.180 đ/m2

–         Kích thước 1400×1400=1,960m2, Kính đơn= 1.199.560 đ/m2, Kính hộp= 1.429.260 đ/m2

–         Kích thước 1600×1600=2,560m2, Kính đơn= 1.078.300 đ/m2, Kính hộp= 1.301.340 đ/m2

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO HOẶC QUAY LẬT :

–         Kích thước 1000×1000=1,000m2, Kính đơn= 1.765.460 đ/m2, Kính hộp= 2.001.620 đ/m2

–         Kích thước 1200×1200=1,440m2, Kính đơn= 1.512.900 đ/m2, Kính hộp= 1.740.040 đ/m2

–         Kích thước 1400×1400=1,960m2, Kính đơn= 1.330.040 đ/m2, Kính hộp= 1.549.800 đ/m2

–         Kích thước 1600×1600=2,560m2, Kính đơn= 1.192.280 đ/m2, Kính hộp= 1.405.480 đ/m2

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY RA NGOAI :

–         Kích thước 1000×1000=1,000m2, Kính đơn= 1.8173.500 đ/m2, Kính hộp= 1.593.260 đ/m2

–         Kích thước 1600×1600=2,560m2, Kính đơn= 1.231.6400 đ/m2, Kính hộp= 1.444.840 đ/m2

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH DƯỚI PANO :

–         Kích thước 700 x 1700 = 1,190 m2; Kính đơn = 1.985..600 đ/m2; Kính hộp = 2.080..800 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2000 = 1,400 m2; Kính đơn = 1.892..100 đ/m2; Kính hộp = 2.005..150 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2300 = 1,610 m2; Kính đơn = 1.823..250 đ/m2; Kính hộp = 1.948..200 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2600 = 1,820 m2; Kính đơn = 1.770..550 đ/m2; Kính hộp = 1.904..850 đ/m2

–         Kích thước 1000×1700=1,700m2, Kính đơn= 1.683.300 đ/m2, Kính hộp= 1.784.150 đ/m2

–         Kích thước 1000×2000=2,000m2, Kính đơn= 1.584.400 đ/m2, Kính hộp= 1.698.300 đ/m2

–         Kích thước 1000×2300=2,300m2, Kính đơn= 1.512.300 đ/m2, Kính hộp= 1.635.400 đ/m2

–         Kích thước 1000×2600=2,600m2, Kính đơn= 1.456.050 đ/m2, Kính hộp= 1.586.100 đ/m2

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ :

–         Kích thước 700 x 1700 = 1,190 m2; Kính đơn = 1.854..700 đ/m2; Kính hộp = 2.062..100 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2000 = 1,400 m2; Kính đơn = 1.784..150 đ/m2; Kính hộp =  1.989..000 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2300 = 1,610 m2; Kính đơn = 1.731.450 đ/m2; Kính hộp = 1.934..600 đ/m2

–         Kích thước 700 x 2600 = 1,820 m2; Kính đơn = 1.691..500 đ/m2; Kính hộp = 1.892..850 đ/m2

–         Kích thước 1000×1700=1,700m2, Kính đơn= 1.530.000 đ/m2, Kính hộp= 1.738.250 đ/m2

–         Kích thước 1000×2000=2,000m2, Kính đơn= 1.455.200 đ/m2, Kính hộp= 1.659.200 đ/m2

–         Kích thước 1000×2300=2,300m2, Kính đơn= 1.399.100 đ/m2, Kính hộp= 1.601.400 đ/m2

–         Kích thước 1000×2600=2,600m2, Kính đơn= 1.356.600 đ/m2, Kính hộp= 1.556.350 đ/m2

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH DƯỚI PANO :

–         Kích thước 1400×1700=2,380m2, Kính đơn= 1.859.800 đ/m2, Kính hộp= 1.961.800 đ/m2

–         Kích thước 1400×2000=2,800m2, Kính đơn= 1.766.300 đ/m2, Kính hộp= 1.882.750 đ/m2

–         Kích thước 1400×2300=3,220m2, Kính đơn= 1.697.450 đ/m2, Kính hộp= 1.824.950 đ/m2

–         Kích thước 1400×2600=3,640m2, Kính đơn= 1.643.900 đ/m2, Kính hộp= 1.779.900 đ/m2

–         Kích thước 1800×1700=3,060m2, Kính đơn= 1.663.450 đ/m2, Kính hộp= 1.764.600 đ/m2

–         Kích thước 1800×2000=3,600m2, Kính đơn= 1.564.850 đ/m2, Kính hộp= 1.680.450 đ/m2

–         Kích thước 1800×2300=4,140m2, Kính đơn= 1.492.600 đ/m2, Kính hộp= 1.617.550 đ/m2

–         Kích thước 1800×2600=4,680m2, Kính đơn= 1.436.500 đ/m2, Kính hộp= 1.569.100 đ/m2

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ :

–         Kích thước 1400×1700=2,380m2, Kính đơn= 1.675.350 đ/m2, Kính hộp= 1.991.650 đ/m2

–         Kích thước 1400×2000=2,800m2, Kính đơn= 1.601.400 đ/m2, Kính hộp= 1.834.300 đ/m2

–         Kích thước 1400×2300=3,220m2, Kính đơn= 1.547.850 đ/m2, Kính hộp= 1.777.350 đ/m2

–         Kích thước 1400×2600=3,640m2, Kính đơn= 1.506.200 đ/m2, Kính hộp= 1.705.100 đ/m2

–         Kích thước 1800×1700=3,060m2, Kính đơn= 1.397.400 đ/m2, Kính hộp= 1.624.350 đ/m2

–         Kích thước 1800×2000=3,600m2, Kính đơn= 1.341.300 đ/m2, Kính hộp= 1.564.850 đ/m2

–         Kích thước 1800×2300=4,140m2, Kính đơn= 1.298.800 đ/m2, Kính hộp= 1.518.950 đ/m2

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT :

–         Kích thước 1600×1800=2,880m2, Kính đơn= 1.205.300 đ/m2, Kính hộp= 1.424.600 đ/m2

–         Kích thước 1600×2000=3,200m2, Kính đơn= 1.170.450 đ/m2, Kính hộp= 1.390.600 đ/m2

–         Kích thước 1600×2200=3,520m2, Kính đơn= 1.142.400 đ/m2, Kính hộp= 1.331.700 đ/m2

–         Kích thước 1600×2400=3,840m2, Kính đơn= 1.118.600 đ/m2, Kính hộp= 1.338.750 đ/m2

–         Kích thước 2000×1800=3,600m2, Kính đơn= 1.205.300 đ/m2, Kính hộp= 1.292.850 đ/m2

–         Kích thước 2000×2000=4,000m2, Kính đơn= 1.046.350 đ/m2, Kính hộp= 1.257.150 đ/m2

–         Kích thước 2000×2200=4,400m2, Kính đơn= 1.017.450 đ/m2, Kính hộp= 1.228.250 đ/m2

–         Kích thước 2000×2400=4,800m2, Kính đơn= 993.650 đ/m2, Kính hộp= 1.204.450 đ/m2

Post comment

CUAuPVC.COM - CỬA NHỰA UPVC

Cửa uPVC cung cấp Thông tin, địa chỉ, hình ảnh sản phẩm và báo giá các nhà sản xuất cửa nhựa uPVC (PVC-U). Chúng tôi với tiêu chí cung cấp thông tin mãi mãi miễn phí, quý cty có nhu cầu gởi bài vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Email: admin[@t]cuaupvc.com

CỬA NHỰA UPVC LIFE WINDOW

cửa nhựa uPVC

Cửa nhựa uPVC

Cửa nhựa lõi thép gia cường chịu lực Life Window

Giới thiệu site hay

Bài viết mới nhất

Tìm bài viết theo từ khóa

Phản hồi gần đây

Theo trang

BẢN QUYỀN THÔNG TIN – SẢN PHẨM – THƯƠNG HIỆU

HÌNH ẢNH / THƯƠNG HIỆU HAY SẢN PHẨM THUỘC VỀ CÔNG TY ĐƯỢC GIỚI THIỆU TẠI WWW.CUAuPVC.COM. CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC MUA BÁN TRAO ĐỔI CỦA QUÝ KHÁCH VÀ QUÝ CÔNG TY.

RSS Điểm tin kinh doanh từ VnExpress

PHOTOSTREAM

Kingstonfullsizeoutput_3d872019-09-18_04-48-31Open de Rouen 2019--931.jpg
Web hosting for webmasters

phu nu, tin game, game moi, yeu game, game, tin game, suc khoe, kenh game, cay game, tin game hay, game8, bao game, dai ca game, game thu, phu nu chung minh, kho game, the gioi game, tin tuc, suc khoe hang ngay, game thoi trang, game dua xe, game ban sung, doc tin tuc, game hay, choi game